Komu należy się zachowek

Osoby uprawnione do dziedziczenia spadku, nawet jeżeli zostaną pominięte w testamencie, mogę skorzystać z opcji, jaką daje prawo do zachowku, czyli pewnej części wartości spadku, który normalnie przypadałby im z racji dziedziczenia ustawowego. Warto wiedzieć, że zachowek otrzymuje się w formie pieniężnej. Warto skorzystać z tego prawa w przypadku poczucia pokrzywdzenia przez spadkodawcę, ponieważ zostało ono ustanowione właśnie po to, by chronić interesy osób mu najbliższych, które nie zostały wymienione w testamencie (http://biznes.interia.pl/finanse-osobiste/news/rodzina-nie-wspomniala-o-tobie-w-testamencie-i-tak-masz,2399766,4141). cały wpis

Trudne meandry polskiego prawa

Polskie prawo przy pierwszym kontakcie wydaje się bardzo skomplikowane. Wszyscy, którzy choć raz stanęli przed koniecznością rozwiązania ważnego problemu w oparciu o współczesne prawo, zgodnie stwierdzają, że jest to bardzo żmudna walka, pełna analiz przepisów oraz klauzul. Prostemu umysłowi trudno jest ogarnąć z łatwością tematy tego typu. Na szczęście w tłumaczeniu zawiłych meandrów polskiego prawa przydatny na wskroś okazuje się adwokat Poznań. To dzięki jego sugestiom ze znajomością prawa poradzić sobie mogą zarówno studenci prawa, jak i osoby spotykające się z tym tematem okazjonalnie. cały wpis

Prawo do zachowku

Zachowek do nic innego jak uprawnienie do żądania określonej kwoty od spadkobiercy dziedziczącego majątek na podstawie testamentu. Instytucja tama na celu ochronę najbliższej rodziny spadkodawcy w przypadku, gdy w testamencie zapisał on wszystko komuś spoza jej grona bądź tylko jednej osobie. cały wpis

Sądy administracyjne i ich funkcje

Sądy administracyjne, jak zresztą wskazuje na to ich nazwa, powołane zostały do życia po to, by możliwe było dokonanie kontroli funkcjonowania organów administracji publicznej. Mimo bowiem określonych zasad dotyczących ich działania i wydawania decyzji, zdarzają się sytuacje, w których konieczna okazuje się skarga do WSA. Tylko bowiem na jej podstawie można odwołać się od decyzji i wstrzymać konieczność jej wykonania. cały wpis

Inwestycje liniowe – służebność przesyłu

Nadrzędnym celem, który przyświecał ustawodawcy podczas prac związanych z wprowadzaniem instytucji służebności przesyłu do polskiego systemu prawnego, było lepsze uregulowanie statusu urządzeń przesyłowych, które należą do przedsiębiorcy przesyłowego i które znajdują się, bądź przebiegają przez grunty należące do osób trzecich, a więc niestanowiące własności przedsiębiorcy. cały wpis

Obowiązki inwestora i wykonawcy na budowie

Gdzie tylko nie spojrzymy, dokoła nas prowadzane są prace budowlane. Powstają nowe drogi, budowane są nowe budynki i obiekty użyteczności publicznej. Niezależnie jednak od tego, czego dotyczą szczegółowo takie roboty budowlane, aby mogły być one jednak prowadzone, konieczne jest zawarcie umowy o roboty budowlane (więcej: http://www.krotoski-adwokaci.pl/dla-biznesu/specjalizacje/kontrakty-budowlane) pomiędzy inwestorem, a wykonawcą, a czasem także i z właścicielem gruntu, na którym mają być prowadzone prace, jeśli zdarzy się tak, że inwestor nie jest właścicielem nieruchomości. cały wpis

Co jest ważniejsze – prawo własności, czy dobro ogółu?

Nie raz zdarzają się w życiu sytuacje, w których dochodzi do różnego rodzaju konfliktu interesów. Czasem są to błahostki, kiedy indziej chodzi o rzeczy bardzo istotne. Przykładem tych drugich może być sytuacja, w której musimy udostępnić swoją własność osobom trzecim. Dotyczy to sytuacji, gdy poprowadzona ma być instalacja przesyłowa, której trasa przebiega akurat właśnie przez naszą działkę. cały wpis

Czy trzeba wyrazić zgodę na służebność przesyłu?

Mając pięknie położoną działkę, z pewnością, nikt nie chciałby, aby przez teren jego nieruchomości przebiegały instalacje przesyłowe, na przykład linie energetyczne wysokiego napięcia. Ich bliskość nie dość, że w znaczący sposób wywiera wpływ na spadek wartości nieruchomości, to dodatkowo, jak podkreśla wielu specjalistów, jest to także realne zagrożenie dla zdrowia naszego i naszych bliskich. cały wpis

Ustanowienie służebności przesyłu

Aby przedsiębiorcy, zajmujący się przesyłem, mogli wykonywać w ogóle swoją pracę, muszą starać się zawierać porozumienia z właścicielami nieruchomości, z których chcą korzystać, by móc prowadzić przez ich teren swoje instalacje przesyłowe. W jakiś sposób musi być to rozwiązane, bowiem z jednej strony, właścicielowi nieruchomości, przez którą idzie instalacja należy się zapłata – z drugiej, przedsiębiorca przesyłowy musi mieć zapewniony bezproblemowy dostęp do swojej infrastruktury. Musi przecież dokonywać okresowych napraw, konserwacji, a także – jeśli zajdzie taka konieczność – demontażu zastosowanego tam sprzętu. cały wpis

Złożenie skargi do sądu administracyjnego

W swoim życiu, nie raz zaskakiwani jesteśmy decyzjami otrzymywanymi z przeróżnych instancji. Część z nich jest dla nad oczywista, z innymi nie chcemy się zgodzić. Mając przeświadczenie, że nasz sprzeciw jest podstawny, posiadamy możliwość złożenia skargi do sądu administracyjnego. Jakie pociąga to za sobą konsekwencje, przedstawimy w krótkim tekście poniżej. cały wpis